Nyhetsartikkel

29 januar 2018

Hydro starter produksjon ved teknologipilot

Hydro startet i dag den første produksjonen ved teknologipiloten på Karmøy. Dette markerer begynnelsen på verifisering av verdens mest klima- og energieffektive aluminiumteknologi i industriell skala.

– Vi produserer nå aluminium i teknologipiloten, og vi er svært glade for at vi kan begynne å bruke denne teknologien i industriell skala, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Sammenliknet med verdensgjennomsnittet vil teknologien Hydro har utviklet bruke 15 prosent mindre energi i aluminiumproduk­sjonen, med de laveste CO2-utslippene i verden. Med det lave energiforbruket og den høye produktiviteten kan Hydro trygt hevde at teknologipiloten på Karmøy vil bli verdensledende.

– Med denne teknologipiloten har vi utviklet verdens beste elektrolyseteknologi, med lavt energiforbruk, høy produktivitet, og lav miljøpåvirkning, sier Aasheim i en pressemelding.

Den banebrytende teknologipiloten består av fysiske teknologielementer og et mye bedre prosesstyringssystem. Flere av disse elementene kan tilpasses og brukes i Hydros eksisterende smelteverk. Teknologien er derfor ikke bare godt nytt for Karmøy, men for alle primærverkene i Hydro.

Teknologipiloten er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn, og består av 48 celler med HAL4e-teknologi (12,3 kWh/kg) og 12 celler med HAL4e Ultra-teknologi (11,5-11,8 kWh/kg). De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, og består av netto prosjektkostnader på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Kommentarer

kommentarer