Nyhetsartikkel

22 januar 2018

Felles front mot arbeidslivskriminalitet

NHO, Energi Norge og resten av NHO-fellesskapet er blitt enige om seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er både tiltak rettet mot myndighetene og tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre. For de aller fleste har vi et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

Mange medlemsbedrifter opplever at de taper oppdrag i konkurranse med useriøse aktører. Resultatet er færre jobber. Ifølge NHOs økonomibarometer sier hver fjerde bedrift at arbeidslivskriminalitet er et hinder for nyansettelser. Beregninger fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at vi går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapt verdiskaping årlig.

Forebyggende veileder
Også Energi Norge har engasjert seg i problemstillingen over flere år, blant annet ved å utgi en veileder mot økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Temaet var også på programmet under Energi Norges Vinterkonferanse i 2016.

– Fornybarnæringen har for tiden et høyere investeringsnivå enn på mange år og er derfor mer utsatt for kriminelle aktører. Det er derfor vi sammen med resten av NHO-fellesskapet skjerper innsatsen på dette feltet, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Dette er NHOs seks forslag

  • NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer
  • Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.
  • Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet
  • Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.
  • Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.
  • NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.

Kommentarer

kommentarer