Nyhetsartikkel

17 januar 2018

Slik tar Statnett i bruk ny teknologi

Gjennom sitt «Veikart for teknologi» har Statnett en konkret plan for å ta i bruk ny teknologi. Bare på de utbyggingsprosjektene som veikartet omtaler, er besparelsen beregnet til å være opp mot halvannen milliard kroner.

En forutsetning for Statnetts omfattende investeringsplaner, er at nye strømledninger og transformatorstasjoner skal bygges ut på en effektiv, smart og sikker måte. For å få det til, arbeider Statnett med selv å utvikle teknologi i tillegg til å ta i bruk ny teknologi som finnes i markedet.

Gevinsten ved ny teknologi får vi når den brukes
-Å få på plass ny teknologi er en forutsetning. Men den gir liten nytte før den faktisk blir tatt i bruk i nybygging, vedlikehold og drift av anlegg, påpeker Helge Refsum, seksjonsleder for Teknologistyring og standardisering i Statnett.

Teknologien må passere et nåløye for godkjenning
Nye anlegg i strømforsyningen skal vare i mellom 20 og 80 år, avhengig av hvilken type anlegg det er snakk om. Samtidig er en pålitelig strømforsyning grunnleggende for samfunnet. Derfor må teknologien som brukes, gjennom et «nåløye» for å bli vurdert som kostnadseffektiv, sikker og solid i et levetidsperspektiv. –For å sikre at vi ikke tar i bruk teknologi som gjør strømforsyningen mer sårbar, har vi en kvalifiseringsprosess som sørger for at vi reduserer risiko. Først etter at vi har kvalifisert teknologien, blir den tatt i bruk, forteller Refsum.

Teknologiplanen sparer inntil 1,5 milliarder
De teknologiene veikartet viser til er:

  • Prefabrikkerte mastefundamenter
  • Robotmontasje av flymarkører
  • Bygningsinformasjonsmodell (BIM)
  • Aluminiumsmast
  • Høykapasitetsline
  • Digital stasjon
  • Høytemperaturline
  • Nytt mastekonsept for 132 kV
  • GIS-anlegg uten SF6 for 132 kV
  • Utvendig bardunert mast (M-mast)

-Dette er løsninger som vil gjøre vår utbygging og drift både mer kostnadseffektiv, redusere risiko for skader på personer og miljø og legge til rette for et smartere kraftsystem i fremtiden, sier Refsum. På de prosjektene de ulike teknologiene er tenkt brukt første gang, er kostnadsbesparelsen beregnet til 1 – 1,5 milliarder korner.

Årlig oppdatering
Statnetts veikart for teknologi viser planen for hvilke prosjekter som skal ta i bruk de ulike teknologiene for første gang, og på hvilke senere prosjekter den aktuelle teknologien egner seg. I og med at teknologiutvikling kan gå raskere eller tregere enn antatt, og prosjektplanene kan endres, vil veikartet bli oppdatert årlig samtidig med at den samlede porteføljen av prosjekter blir oppdatert.

Kommentarer

kommentarer