Nyhetsartikkel

17 januar 2018

Forslag til ny tariffmodell for sentralnettet på høring

Statnett har sendt ut forslag til ny tariffmodell gjeldende fra 2019 på høring med frist 16. mars 2018. Det foreslås vesentlige endringer.

– Vi har ventet i spenning på dette forslaget, som har vært varslet siden høsten 2017, sier direktør Einar Westre i Energi Norge.

Det foreslås vesentlige endringer som kan gjøre store utslag i sentralnettskostnadene for aktørene. Det hevdes at forslagene skal gi aktørene bedre signaler om hva bruk og utvikling av nettet koster, men dette vil nok vurderes ganske ulikt. Dette må også ses i sammenheng med den brutale kostnadsøkningen som finner sted i sentralnettet de neste fem år.

Vil fjerne k-faktoren
Statnett foreslår blant annet å fjerne den såkalte k-faktoren (reduksjonsfaktor) og erstatte den med et nytt lokaliseringssignal. Dette skal gis til forbruk i overskuddsområder, og til både forbruk og produksjon i underskuddsområder. Vi vet at k-faktoren har stor betydning for mange medlemmer. Den reduserer uttakskostnadene der hvor mye produksjon og forbruk er samlet bak et tilknytningspunkt.

Utfordrer EU-forordning
Det foreslås også vesentlige endringer i tarifferingen av kraftkrevende industri, og de foreslår at taket på innmatingstariffen fjernes. Den er regulert i en egen EU-forordning som skal sikre mest mulig harmoniserte konkurransebetingelser for europeiske produsenter. Dette taket kan derfor ikke uten videre fjernes.

– Energi Norge vil bruke tid på å vurdere høringsforslaget og drøfte dette med våre medlemmer i aktuelle fagfora og utvalg. Vi ber derfor om at forslaget også studeres nøye av medlemmene, sier Westre.

Kom gjerne med tilbakemeldinger direkte til Einar Westre eller Trond Svartsund.

Rapporten kan hentes her.

Kommentarer

kommentarer