Nyhetsartikkel

09 januar 2018

Mer än hälften av Europas kolkraftverk går med förlust

Tiden för Europas kol verkar äntligen vara kommen. Siffrorna kommer mindre än en månad efter att Powering Past Coal Alliance bildades, där en växande grupp länder har åtagit sig att fasa ut traditionell kolkraft innan 2030. Samtidigt får kol bottenbetyg av människor världen över i den största globala opinionsundersökningen som gjorts om attityder till olika energislag.

För att EU ska nå målen i Parisavtalet måste all traditionell kolkraft i unionen stängas ner – ett scenario som verkar allt mer troligt. Snabbt fallande priser för förnybar energi kommer göra det billigare att bygga nya vind- och solparker än att hålla igång befintlig kolkraft redan 2024 respektive 2027, enligt Carbon Tracker.

Kommentarer

kommentarer