Nyhetsartikkel

21 desember 2017

Kraftig oljeprishopp og økt strømpris

Kraftig prishopp på råolje gav en sterk oppgang i produsentprisindeksen i november. Økte priser på elektrisitet og metaller forsterket oppgangen ytterligere.

Det viser oppdaterte tall fra SSB.

– Det var ulike årsaker til den sterke økningen i oljeprisen på om lag 11 prosent i november. Den viktigste av disse var knyttet til nedgang i oljelagre. Verdens oljelagre begynte i 2. halvår 2017 å reagere på produksjonskuttene gjennomført av OPEC og flere eksterne oljeprodusentland. Dette resulterte i økt oljepris i november, skriver SSB.

I november lå oljeprisen på litt i overkant a 62 dollar fatet. Samtidig svekket den norske kronen seg noe mot den amerikanske dollaren. Summen av det ble gode tall for produsentprisindeksen.

Strømprisene bidro også . De økte med 11,4 prosent, men både prisnivå og retning er vanlig for årstiden.

– De norske strømprisene avhenger av spotprisen på strømbørsen Nord Pool, og blir slik påvirket av kraftsituasjonen i våre naboland. Oppgangen i prisene i november kan forklares med høyere strømforbruk i Norden og på kontinentet som følge av kaldere vær, samt lavere nordisk vindkraftproduksjon, skriver SSB.

Kommentarer

kommentarer