Nyhetsartikkel

20 desember 2017

Trist at Norske Skog går konkurs

NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs .

«På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG. Vårt tømmerselskap NORTØMMER, har valgt å prioritere Norske Skog som kjøper av tømmer i en krevende periode for å yte vårt bidrag til å sikre fortsatt drift.
«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene nå får nye eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene. Skal disse to fabrikkene være avtakere av norsk råstoff i framtida så trenger vi eiere som vil investere i å utvikle fabrikkene og nye produkter.»
«La oss håpe og tro at det som nå har skjedd rundt Norske Skog er startskuddet på en ny og fremgangsrik periode», avslutter Christian Anker-Rasch.

Kommentarer

kommentarer