Nyhetsartikkel

20 desember 2017

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Stor nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i norske magasin 74,9 prosent. Det er 0,9 prosent høyere enn normalen for årstida.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,2 prosenteiningar, mot 0,7 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 74,0 prosent, og minimumverdien 51,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 80,0 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 66,8 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 77,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 50, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer