Nyhetsartikkel

08 desember 2017

Nordens största kärnkraftverk rivs – vad händer med avfallet?

2019 inleds avvecklingen av Ringhals 2,  året efter är det dags för Ringhals 1. Idag informerar Vattenfall allmänhet och närboende om den förestående rivningen och vad som ska hända med rivningsavfallet.

Idag träffar huvudägaren Vattenfall Länsstyrelsen i Halland, Strålsäkerhetsmyndigheten och Varbergs kommun för att informera om den planerade nedmonteringen. På kvällen är allmänhet och närboende inbjudna till öppet samråd om hur rivningen ska gå till.

Tusentals ton radioaktivt avfall
Nedmonteringen väntas bland annat ge upphov till 340 000 ton avfall, varav 5–10 procent är radioaktivt.

– Alla ägare till kärnkraftstreaktorer är skyldiga att ta hand om sitt radioaktiva avfall. Det mest kontaminerade materialet måste placeras i SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering AB) befintliga eller planerade slutförvar. Ett nytt slutförvar väntas vara färdigbyggt till 2045. Till dess kan materialet mellanlagras i särskilda behållare på plats. Det är en beprövad teknik, säger Martin Amft, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det avfall som är mycket lågradioaktivt kommer troligen att placeras i markförvar på platsen. För det krävs särskilda tillstånd enligt miljöbalken.

Rivningen av Ringhals 1 och 2 blir andra gången kommersiella reaktorer nedmonteras i Sverige. Rivningen av kärnkraftverket Barsebäck inleddes förra året.

Kommentarer

kommentarer