Nyhetsartikkel

06 desember 2017

Uvær presser strømprisen ned

Det er ikke ventet at spotprisen skal holde seg nede lenge. Allerede neste uke er det ventet lavere temperaturer, og dermed sender markedet spotprisen rett opp igjen.

Temperaturen har stor påvirkning på spotprisen akkurat nå. Og den siste uken har spotprisen vært gjennom en berg-og-dalbane-formasjon, skriver LOS Energy i sin kraftkommentar.

Vi har hatt to uker med et generelt løft i spotprisen. Denne uken forventer markedet at den skal komme godt ned.

Det er ventet at et ekstremvær skal treffe deler av Vest-Norge i disse dager. Det vil gi mildere temperaturer og veldig mye nedbør. Begge disse faktorene er med på å holde spotprisen nede.

Spotprisen skal opp
Det er ikke ventet at spotprisen skal holde seg nede lenge. Allerede neste uke er det ventet lavere temperaturer, og dermed sender markedet spotprisen rett opp igjen. Det er en kombinasjon av «vinterlige priser» med mulighet for «effektprising» som slår inn.

Store variasjoner
I Tyskland er det store variasjoner i spotprisene, og dette har også stor påvirkning på de Nordiske spotprisene. Prisen i Tyskland påvirker utvekslingen av kraft mellom Europa og Norden. Dette er fordi strømmen går i retning av høyeste pris. Når både den tyske og den Nordiske prisen varierer mye, vil dette også avgjøre om vi eksporterer eller importerer strøm fra Europa.

Jevn terminpris
Terminprisen holder seg ganske stabil. Den Nordiske terminprisen har stått nesten stille den siste uken, på tross av at vi har sett både oppgang i tyske terminpriser og fått økt kullpris. Forventet god bedring ressurssituasjonen denne uken veier ut oppgangen i Europeiske priser. Dermed vurderer markedsaktørene at disse to faktorene utjevner hverandre, og vi får uendrede priser sist uke.

Stramt kullmarked
Kullprisen fortsetter å stige. Den er nå i nærheten av de toppnoteringene vi har sett tidligere i år. Dette vitner om at balansen i kullmarkedet fremdeles er stram, og vi ikke kan utelukke videre oppgang. Så lenge det er mye vann i Norden vil dette ha mindre effekt på våre priser. Hvis ressurssituasjonen i Norden svekker seg, kan mer av oppgangen i Europa også bli priset inn i Norden.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer