Nyhetsartikkel

04 desember 2017

Intresset för att etablera solcellsparker ökar i Sverige

Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi, är en av talarna på årets Solelmässa. Han kommer att prata om vad som är på gång på solenergiområdet i Sverige för tillfället och fokusera lite extra på en aktuell trend, nämligen att antalet solcellsparker väntas öka i Sverige framöver.

– Jag kommer att inleda min föreläsning med att presentera statistik kring prisutveckling och hur mycket solenergi som installerats i Sverige det senaste året. Därefter kommer jag in på huvudtemat för min föreläsning, som alltså är solcellsparker. Jag har från flera elbolag runt om i landet fått uppgifter att de undersöker och planerar för att bygga solcellsparker framöver, och jag kommer att föra ett resonemang kring om detta kommer ta fart det kommande året eller om det kan dröja ytterligare något år, säger Johan Lindahl.

På sin föreläsning planerar Johan Lindahl även att göra internationella utblickar och ge åhörarna en bild av hur solcellsparksutvecklingen ser ut i andra delar av världen.

Antalet solcellsparker växer globalt
– Statistiken visar att den småskaliga solenergiproduktionen har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. Den faktor som främst bidrar till att solenergin växer som energislag globalt är istället att det byggs fler solcellsparker. I många länder är solenergi numera det billigaste tillgängliga energislaget. Det gäller exempelvis länder som Mexiko, Förenade Arabemiraten, Chile och Saudiarabien. Dessa länder har förstås betydligt fler soltimmar och starkare solljus än vi har i Sverige, men det är ändå intressant att följa hur utvecklingen på solenergimarknaden ser ut i andra delar av världen, säger Johan Lindahl.

Expansionen på den svenska solcellsanläggningsmarknaden har flera drivkrafter. En av dem är att kostnaden för att bygga en solcellspark har minskat på senare år. En annan är att det finns en utbredd nyfikenhet på tekniken, man inser att andelen solcellsparker ökar snabbt i andra länder och vill stärka den svenska kompetensen på området.

Flera faktorer bidrar
– Just nu utreds även om skattereduktionen för överskottsproduktion kan fördelas på andelsägare, vilket gör det möjligt för solcellsparker att ha exempelvis personer som bor i lägenhet och därmed saknar möjligheten att själv producera solenergi som andelsägare. Ytterligare en faktor som kan bidra till att öka antalet svenska solcellsparker framöver är de diskussioner som just nu pågår kring att eventuellt höja maxbeloppet för det statliga stöd som kan beviljas för aktörer som bestämt sig för att anlägga en solcellspark, säger Johan Lindahl.

Sveriges politiska målsättning, att så småningom uppnå en hundra procent förnybar energiproduktion, det kan också bidra till att antalet solcellsparker blir fler. I dagsläget står solenergin endast för 0,01 procent av den totala svenska energiproduktionen.

Kommentarer

kommentarer