Nyhetsartikkel

16 november 2017

Sikrer strømforsyningen i Finnmark

Statnett investerer flere milliarder kroner ny kraftledning mellom Balsfjord og Skaidi. Statnett forteller at dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten for strømforsyningen i Finnmark.

Statnett skriver også på sin hjemmeside at ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres. Av HMS-hensyn bygges ledningen sekvensielt, for å sikre en kontrollert og sikker bygging. Samtidig viser nye analyser at forventet forbruksvekst er utsatt og derfor vil behovet for økt overføringskapasitet fra Skillemoen til Skaidi komme lenger frem i tid.

Prosjektet er for lengst i gang og mastene mellom Balsfjord og Skillemoen er i ferd med å reises. De første av totakt 626 master på strekningen ble reist på vårparten. Oppstart av ledningen på den neste delstrekningen fra Reisadalen til Skillemoen er også i gang. På prosjekt Balsfjord – Skaidi ligger bruk av stålfundament til grunn for investeringsbeslutningen, da bruken av prefabrikkerte fundament muliggjør vinterjobbing i mye større grad og dermed reduserer den totale byggetiden for dette prosjektet med et helt år.

– Grunnen til den store besparelsen i tid er at vi i den tradisjonelle byggetiden – når fundamenter kan støypes med betong – har store restriksjoner av hensyn til reindriftsnæringen, forklarer Jacob Grønn, prosjektleder for prosjektet Balsfjord-Skaidi.

–Ved å benytte stålfundament kan vi fundamentere også på vinterstid, og da berøres ikke reindrifta, presiserer han.

Det er stålfundamenter for bruk i jord som er tatt i bruk, og skal benyttes for ca halvparten av de 626 mastepunktene. Tradisjonelle betongfundament vil bli benyttet for resterende mastepunkt på fjell. Bruk av stålfundamenter reduserer også bruken av helikopter i prosjektet betydelig, og dermed reduseres også risikoen for uønskede HMS-hendelser.

Statnett startet byggingen på strekningen Balsfjord – Reisadalen høsten 2016, og startet i tillegg opp neste parsell, fra Reisadalen til Skillemoen i Alta, i juni i år.

Fakta

Balsfjord-Skaidi, ny 420 kV-ledning

Fylker

Troms og Finnmark

Tiltakshaver: Statnett

Verdi: 4-6 milliarder kroner

Byggestart: september 2016

Ferdig: 2023, byggeperiode cirka 88 måneder.

Entrepriseform: Delt

RI Elektroteknikk: Statnett SF

Hoved/generalentreprise: Eltel Networks AS

Entreprenør transformatorstasjon Skaidi: Peab Anlegg AS

Grave- og planeringsentreprenør: Daniel Jacobsen AS

Elektroinstallatør: Eltet Networks AS

Kommentarer

kommentarer