Nyhetsartikkel

08 november 2017

Fortsatt ingen løsning

Meningsfull fremgang, men fortsatt ingen løsning, opplyser Norske Skog.

Norske Skog har de seneste dagene hatt meningsfull fremgang med eierne av en obligasjon på 100 millioner euro og majoritetseieren av «2115 perpetual notes»-fasiliteten, opplyser selskapet i en melding.

Hvis en løsning oppnås vil Norske Skog ha mottatt indikativ støtte fra påkrevet majoritet fra alle finansielle instrumenter i kapitalstrukturen til Norske Skog, heter det i meldingen.

Selskapet opplyser videre at det tidligere rekapitaliseringsforslaget går ut 3. november, og at et nytt forslag vil måtte bli lansert. Det er ikke ventet at det nye forslaget vil inneholde større endringer i betingelsene.

Hvis formell støtte oppnås på samme nivåer som indikert i forslaget som forfaller 3. november, så vil rekapitaliseringen bli gjennomført via «Schemes of Arrangement» under britisk lovgivning.

Rekapitaliseringen vil trenge støtte fra eksisterende aksjonærer med en majoritet på to tredjedeler på en ekstraordinær generalforsamling, opplyses det.

Kommentarer

kommentarer