Nyhetsartikkel

05 november 2017

«Oppbud/konkurs er en opsjon styret hele tiden har»

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA sier styret arbeider for å legge frem et nytt forslag til gjeldsløsning så raskt som mulig.

Styret i Norske Skogindustrier varslet tidligere fredag ettermiddag at de fortsatt ikke har klart å få tilstrekkelig støtte blant kreditorene til sitt forslag om gjeldssanering.

Problemet er knyttet til et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret lån med forfall i 2115 hvor det ikke er tilstrekkelig flertall for forslag.

Styret valgte å la fristen gå ut og varsler at de i stedet har håp om å kunne legge frem et nytt forslag som også de siste kreditorene kan akseptere.

– Som kjent betaler konsernet ikke renter hvilket innebærer at virksomheten ved alle selskapets fabrikker er kontantstrøm positiv, skriver Sveaas.

– Oppbud/konkurs er en opsjon styret hele tiden har, men det er vår plikt å søke å unngå nettopp dette, skriver Sveaas.

Blackstone-fondet GSO, som tidligere var hovedaksjonær i Norske Skog, er hovedeier i det sikrede lånet på 100 millioner euro.

På spørsmål om GSO også er hovedeier i det usikrede lånet med forfall i 2115 svarer Sveaas at han ikke vil gå inn på hvem eller hvilke fond som er på den ene eller annen side.

Kommentarer

kommentarer