Nyhetsartikkel

03 november 2017

Redusert omsetning, driftsoverskuddet økte til 16 milliarder

• Nettoomsättningen minskade med 5% till 96 839 MSEK (101 412) 
• Det underliggande rörelseresultatet ökade till 16 012 (14 602)

Det skriver Vattenfall i DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2017.
• Rörelseresultatet uppgick till 12 626 MSEK (4 178)
• Periodens resultat uppgick till 6 690 MSEK (1 790)
• Elproduktionen uppgick till 92,2 TWh (86,3)

Finansiell utveckling, juli-september 2017:
• Nettoomsättningen minskade med 8% till 27 426 MSEK (29 746)
• Det underliggande rörelseresultatet ökade till 2 815 (2 602)
• Rörelseresultatet uppgick till 2 173 MSEK (2 251)
• Periodens resultat uppgick till 789 MSEK (787)
• Elproduktionen uppgick till 27,3 TWh (25,2)

Viktiga händelser, juli-september 2017:
• Tillväxt inom landbaserad vindkraft med investeringsbeslut för Wieringermeer (180 MW) och förvärv av ett angränsande projekt (115 MW)
• Förbättrad tillgänglighet inom kärnkraft och slutförande av årliga revisioner
• Lansering av ett effektiviseringsprogram för stabs- och stödfunktioner (med ett mål om kostnadsbesparingar på 2 miljarder SEK till 2020)
• Drivande i omställningen till elfordon genom EV100-initiativet
• Lansering av klimatvänliga energilösningar, InHouse (SE), Haus-Strom (DE) och leasing av solenergilösningar (DE, NL)

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga påcorporate.vattenfall.se.

Kommentarer

kommentarer