Nyhetsartikkel

29 juni 2016

Thorhild Widvey ny styreleder i Statkraft

Thorhild Widvey er valgt som ny styreleder i Statkraft. Halvor Stenstadvold er valgt som ny nestleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna blir nye styremedlemmer.

Thorhild Widvey har bred styreerfaring fra flere ulike virksomheter og er i dag styremedlem i Kværner. Hun har tidligere vært kulturminister (2013-2015), olje- og energiminister (2004-2005), samt statssekretær i Utenriksdepartementet (2003-2004) og Fiskeridepartementet (2002-2003).

Peter Mellbye har hovedfag i statsvitenskap, samt mellomfag i sosialøkonomi og offentlig rett. Han har hatt en lang karriere i Statoil, hvorav en rekke år i konsernledelsen i selskapet. Han innehar flere styreverv og er i dag industriell rådgiver for EQT.

Helene Biström er sivilingeniør og har lang ledererfaring fra Vattenfall hvor hun også har sittet i konsernledelsen. Hun har i dag styreverv i blant annet Sveaskog og Cramo Oy.

Bengt Ekenstierna er sivilingeniør og har hatt flere lederstillinger i E.ON Sverige (tidl. Sydkraft). Han arbeider i dag blant annet som rådgiver for One Nordic.

Olav Fjell, Berit Rødseth og Elisabeth Morthen trer nå ut av styret, mens Harald von Heyden gikk ut av styret i desember 2015.

Styret i Statkraft AS består pr 29. juni 2016 av:

  • Styreleder: Thorhild Widvey
  • Nestleder:  Halvor Stenstadvold
  • Medlem:  Hilde Drønen
  • Medlem:  Peter Mellbye
  • Medlem:  Helene Biström
  • Medlem:  Bengt Ekenstierna
  • Medlem:  Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
  • Medlem:  Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
  • Medlem:  Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

FOTO: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Kommentarer

kommentarer