Nyhetsartikkel

23 oktober 2017

DN: Sveaas ber næringsministeren om inntil 140 millioner i året

Ønsker flere endringer som kan styrke Norske Skog.

Dagens Næringsliv skriver at han sendte næringsministeren en forespørsel under én uke etter at han tok over som styreleder i Norske Skog.

Summen er på inntil 140 millioner kroner, skriver avisen.

– De fire forslagene var ikke min idé, dette er saker selskapet har hatt dialog med departementet om i lengre tid. Da jeg ble ny styreleder, syntes jeg det var på sin plass å minne departementet om sakene. De er meget viktige for selskapets konkurransesituasjon, men er uavhengig av refinansieringen, sier Sveaas til DN.

Avisen har fått innsyn i dokumenter der Sveaas, konsernsjef Lars Sperre og kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig peker på fire tiltak som kan hjelpe papirkonsernet.

Norske Skog ber ifølge Dagens Næringsliv om at elavgiften for treforedlingsindustrien blir fjernet, at Enovas retningslinjer blir endret til å omfatte kvotepliktig sektor, og at forskriftene for bruken av aske blir justert slik at de ikke bare omfatter jord- og skoggjødsling, men også andre kommersielle formål.
I tillegg vil de ta inn igjen CO₂-kompensasjon for Norske Skog Saugbrugs (fabrikken i Halden) som ble ekskludert for fem år siden.

Til sammen vil dette utgjøre mellom 60 og 140 millioner kroner hvert år, ifølge avisen.

Kommentarer

kommentarer