Nyhetsartikkel

20 oktober 2017

Sterk aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

Norske Skogindustrier skriver i en melding at alle de største aksjonærene i selskapet har indikert sterk støtte til den forelagte rekapitaliseringsplanen.  

Av de 20 største aksjonærene, som kontrollerer omtrent 38 prosent av aksjekapitalen i selskapet, har allerede over 75 prosent varslet at de støtter forslaget.

Dette skriver Norske Skog i en børsmelding torsdag ettermiddag.

– Vi er veldig fornøyde med å se at alle kjente, større aksjonærer vil støtte rekapitaliseringstransaksjonen. Som tidligere uttalt vil alle alternativer til en frivillig løsning medføre betydelig mindre verdier for alle interessenter og en heller komplisert insolvensprosess, sier styreleder Christen Sveaas i en kommentar.

Til syvende og sist må minst to tredjedeler av aksjonærene på generalforsamling støtte forslaget for at det skal gå gjennom.

Mangler fortsatt kreditorstøtte
Det er verdt å merke seg at nettopp Sveaas sitter på rundt ti prosent av Norske Skog-aksjene gjennom investeringsselskapet Kistefos.

Det er også verdt å merke seg at forslaget trenger støtte fra de usikrede kreditorene, og disse har vært lunkne til tidligere forslag. I dagens melding fremgår det at «mer enn 50 prosent» av de usikrede kreditorene har indikert støtte til rekapitaliseringsplanen.

– Det kreves fortsatt støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene, sa konsernsjef Lars Sperre da planen ble lagt frem.

Rekapitaliseringsforslaget som omtales, det siste av flere som skal redusere gjelden til den kriserammede papirprodusenten, ble presentert i går.

Dersom det går gjennom, vil det redusere selskapets gjeld fra omtrent ni milliarder til omtrent tre milliarder kroner. Rentekostnadene vil da falle fra anslagsvis 600 til 200 millioner kroner i året.

Uenige om eierfordelin/strong>
Det er bred enighet om at Norske Skogs gjeldsbelastning må reduseres, men spesielt sikrede og usikrede kreditorer er uenige om eierfordelingen etter at rekapitaliseringen er gjennomført.

I det siste forslaget vil de sikrede kreditorene – som har pant i Norske Skogs papirfabrikker – sitte igjen med en eierandel på 90,75 prosent, mens de usikrede får 6,75 prosent. Dagens aksjonærer får en eierandel på 2,5 prosent.

Det er allerede kjent at over 80 prosent av de pantsikrede vil støtte forslaget, hvilket gjentas i dagens melding.

Fristen for å takke ja til tilbudet er 25. oktober.

Kommentarer

kommentarer