Nyhetsartikkel

20 oktober 2017

Norgenett snappet Gauldal Nett foran TrønderEnergi Nett

Norgesnett kjøper Gauldal Nett og innfusjonerer selskapet allerede fra nyttår.

Konsernsjef John Reese i Gauldal Energi sier til Distrikstenergis nettsiderat nettkundene i Midtre Gauldal og Holtålen med sammenslåingen på sikt kan spare rundt 3000 kroner i året. Allerede i 2018 kan utgiftene bli kuttet med nærmere 2300 kroner.

For kommunale bygg vil ikke besparelsen i nettleie bety like mye, ettersom det er andre tariffer for næringsbygg og offentlige bygninger. For kundene i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen betyr den reduserte nettleien en samlet besparelse på 12–15 millioner kroner årlig.

Hva skal pengene brukes til?
Midtre Gauldal kommune, som eier 100% av aksjene i selskapet, har gitt sin tilslutning til salget. Også de ansatte i Gauldal Energi og styret i selskapet har enstemmig gitt sin støtte til salget av selskapet. Distriktsenergi kjenner ikke til hva pengene fra salget skal brukes til, men et av alternativene kan være å bruke pengene til en utvidet satsing på de andre selskapene i konsernet. Andre alternativer er at Midtre Gauldal kommune henter ut pengene og bruker de til å betale ned kommunal gjeld.

Alternativt kunne Gauldal Energi også valgt å bli medeier i Norgesnett. Et slikt alternativ ville gitt et årlig utbytte istedenfor et engangsbeløp, slik et salg gjør. Kundene ville også fått den samme reduserte nettleien ved dette alternativet, men Gauldal Energi valgte altså en annen løsning.

Viktig å ta vare på lokale arbeidsplasser
17 ansatte er berørt av salget. Disse beholder arbeidsplassene sine og alle rettigheter, opplyser John Reese.

Eilert Henriksen, administrerende direktør i Norgesnett, forteller til Distriktsenergi at Norgesnett sin filosofi er å drive effektive nett, uavhengig av geografisk plassering, samtidig som selskapet tar vare på lokale arbeidsplasser. Selskapet er veldig godt fornøyd med å få kjøpe Gauldal Nett.

Flere potensielle kjøpere
Distriktsenergi skriver at om nett legges ut for salg er det flere aktuelle kjøpere nå enn det var tidligere.

Kommentarer

kommentarer