Nyhetsartikkel

17 oktober 2017

Tilrår slepp av minstevassføring i Samnangervassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å pålegge BKK Produksjon AS å sleppe minstevassføring frå Fiskevatn i Samnangervassdraget i Samnanger kommune, Hordaland.

Minstevassføringa vil sikre muligheit for oppgang og oppvekst av anadrom fisk i vassdraget. Tilrådinga skjer etter ein lengre periode med testing av ulike tiltak, og med heimel i eksisterande reguleringskonsesjon i vassdraget.

Les meir om fastsetting av minstevassføring i Samnangervassdraget.

Kommentarer

kommentarer