Nyhetsartikkel

02 oktober 2017

Kan gå mot konkurs i Norske Skog

Det er full strid blant kreditorene i norske skog. De usikrede og sikrede pantehaverne blir ikke enige. Nå truer den største eiergruppen med konkurs.

Norske Skogindustrier ASA er i svært hardt økonomisk vær. Helt siden konsernstyret lanserte sin kriseplan i midten av september, har frontene vært steile mellom de forskjellige interessene i saken. Etter planen skulle det avgjørende møtet holdes i dag, men styreleder Christen Sveeas åpnet fredag ettermiddag for å utsette fristen til tirsdag etter full strid blant kreditorene. 

I en børsmelding fredag ettermiddag blir imidlertid fristen utsatt til tirsdag 3 oktober klokken 17.

Ifølge børsmeldingen vil Norske Skog bruke tiden frem til kommende tirsdag til å fortsette samtalene med de ulike kreditorgrupperingene og aksjonærene. Målet er ifølge selskapet å komme frem til en gjensidig enighet om en rekapitaliseringsplan for Norske Skog.

Blir ikke enige
De usikrede låntakerne, det vil si dem som har gitt lån uten pant eller annen garanti for tilbakebetaling, har vært misfornøyde med planen styret lanserte i september.
De har stått for rundt 4,7 milliarder av gjelden selskapet nå har, og mener de får for lite igjen i styrets forslag til løsning, selv om de formelt sett ikke har krav på tilbakebetaling.Onsdag lanserte de derfor sitt eget forslag til redningsplan – hvor de ble sittende med dobbelt så mye som det opprinnelige forslaget. De skisserer opp to hovedforskjeller mellom deres eget forslag og forslaget fra Norske Skogs styre: I de usikrede eiernes forslag får se pantsikrede kreditorene 86 prosent (i stedet for 94 prosent) av selskapet. Andre kreditorer vil dermed mer enn doble sin andel, og få 14 prosent (i stedet for seks prosent). Og de usikrede hevder at deres forslag åpner for å tilføre selskapet 25 prosent mer kapital sammenlignet med styrets eget forslag, skriver E24.Konkurs-løsning
Nå antyder de sikrede kreditorene langt på vei at de er lei av konflikten, og at de usikrede kreditorene må gå med på deres forslag, eller bli sittende igjen med ingenting.

I en børsmelding Norske Skog sendte ut torsdag kveld, gjenga de et brev fra en komité bestående av 65 prosent av de sikrede eierne. Det vil si gruppen som frontes av tidligere Norske Skog-leder Sven Ombudstvedt, og som tirsdag støttet styrets kriseplan.

De sier blankt nei til de usikrede eiernes plan, og opprettholdt fristen til kl. 17 fredag. Hvis de usikrede kreditorene ikke støtter styrets plan, er det nærliggende å begjære konkurs, sier Ombudstvedt til E24. I praksis betyr det at de sikrede eierne vil tiltre panten sin i selskapet. Ombudstvedt hevder det ikke vil ha noen stor konsekvens for fabrikkene i Norge – de fortsetter som før. Det er det overordnede konsernet Norske Skog som går konkurs, ikke de enkelte fabrikkene. Gruppen ber styret avvise de usikredes forslag.

– Som vi alle kan være enige i, har denne prosessen tatt lang tid, noe som har skapt usikkerhet og komplisert driften. Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver de i sitt brev.

Gjeldstynget konsern
Mye av gjelden skyldes tidligere investeringer i diverse anlegg i utlandet. De gjenværende fabrikkene i Norge går godt, og leverer med overskudd.

Gjeldssituasjonen har forverret seg år for år siden starten av 2000-tallet, og det er den samlede gjeldsbyrden som gjør at Norske Skog nå kan ende opp med å bli slått konkurs. For å unngå dette, har de kommet med en kriseplan, som altså innebærer at gjelden veksles inn i aksjer – altså at gjelden slettes mot at kreditorene får aksjer i selskapet.

Et flertall av kreditorene, som til sammen må eie minst 75 prosent av denne gjelden, må støtte planen for at den skal gå gjennom. Møtet hvor det hele avgjøres, finner sted kl. 17.00 i dag, norsk tid.

 

Kommentarer

kommentarer