Nyhetsartikkel

29 september 2017

Europa kan locka vindkraftsinvesteringar för miljarder

Europas vindkraftsindustri har möjligheten att locka så mycket som 3 356 miljarder kronor (417 miljarder dollar) i investeringar till 2030, om länderna anpassar och antar gynnande reformer och mål för energisystemen.

Detta enligt organisationen WindEurope.

För tillfället står vindkraften för 10 procent av Europas elbehov, samtidigt sjunker kostnader för både land- som havsbaserad vindkraft. Framtiden för lönsamma affärer ser lovande ut, lyfter Bloomberg New Energy Finance.

EU har satt upp mål som “Clean Energy for All Europeans” till 2018, som även inkluderar nya energimål till 2020. Det som stoppar investeringar ska vara osäkert investeringsklimat.

WindEurope lyfter att Europas nuvarande mål om att nå 27 procent av förnybar energi till 2030 är möjligt. Vindkraften skulle kunna toppa en kapacitet om 323 gigawatt.

Kommentarer

kommentarer