Nyhetsartikkel

28 september 2017

Ny aftale om støtte til vind- og solenergi

Aftalen er smal, men grundlæggende positiv, mener Dansk Energi, der nu fokuserer på at få ensrettet vilkårene for at nettilslutte vindmølle- og solprojekter.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om en ny model til støtte for vind- og solenergi.

Aftalen betyder, at der i årene 2018-19 etableres landvind og sol for 1,27 mia. kr. over en 20-årig periode – og at der etableres konkurrence om støttekroner på tværs af teknologier. Regeringens eget skøn er, at det vil give yderligere 200 MW landvind og sol over de kommende to år.

Ifølge Dansk Energi er det positivt, at der nu er kommet en afklaring, så man kan komme videre med de nye udbud. Særligt i lyset af, at den eksisterende støttemodel for landvind løber ud om få måneder, hvorefter der vil opstå et tomrum for nye vindmølleprojekter.

Desværre kommer afklaringen på bekostning af traditionen for brede forlig, da man ikke har kunnet blive enige om, hvorvidt de nye VE-anlæg skal modtage støtte som et pristillæg (oven i markedsindtjeningen) eller som en fast pris over en årrække. En strid, som handler om hvem der skal dække den risiko, der er forbundet med at sælge vind- og solstrøm på et usikkert elmarked – staten eller investorerne.

– Det er en skam, at det ikke er lykkedes at indgå en aftale, som et bredt politisk flertal kunne se sig selv i. Vi havde gerne set en aftale, hvor parterne kunne mødes på midten om en pragmatisk løsning, som både tilgodeser regeringens ønske om en vis budgetstabilitet og oppositionens ønske om bedre risikoafdækning for VE-investorer, siger afdelingschef Stine Leth Rasmussen.

– Men vi har også brug for at se fremad og komme videre. Spørgsmål om støttemodellen er nemlig kun et hjørne af den kommende udbudsmodel.

Nettilslutning er vigtig
Stine Leth Rasmussen hæfter sig ved, at regeringen blandt andet mangler at finde en afklaring på, hvordan man vil håndtere nettilslutningen og principperne for, for hvordan teknologierne ligestilles på andre rammevilkår.
Dansk Energi har derfor øjeblikkeligt rettet henvendelse til ministeren for hurtigst muligt at få afklaret og ensrettet betingelserne for nye landvind- og solprojekter.

– Regeringens ambition er, at investorer i VE-anlæg selv skal afholde nettilslutningsomkostninger. Det er principielt en rigtig vej at gå, men det kræver at vi får tilvejebragt et gennemtænkt administrationsgrundlag, som behandler alle potentielle VE-bydere på ensartet vis. Ellers bliver konkurrencen mellem sol og vind ikke fair og lige.

– Og det haster meget med at få det administrationsgrundlag for nettilslutning på plads. Vi stiller gerne gode kræfter til rådighed og har konkret foreslået at indgå i en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe. Det har vi gjort ministeren opmærksom på og ser frem til en hurtig proces om at få etableret gode og klare nettilslutningsvilkår, siger Stine Leth Rasmussen.

Kommentarer

kommentarer