Nyhetsartikkel

26 september 2017

Pantsikrede kreditorer gir støtteerklæring til Norske Skogs redningsplan

Norske Skog har nå fått nesten all støtten de trenger blant kreditorene for å få banket gjennom redningsplanen. Men det kriserammede konsernet forbereder fortsatt en «Plan B».

Norske Skogindustrier melder tirsdag at de pantsikrede obligasjonseiere med en andel på 65 prosent i lånet med forfall i 2019 støtter styreforslaget fra 18. september.

Dermed har styret og ledelsen i morselskapet Norske Skogindustrier kommet et godt stykke på vei for å sikre den nødvendige støtten fra et flertall av obligasjonseierne i antall og til sammen 75 prosent av gjeldsverdien med stemmerett som trengs.
Norske Skog arbeider for tiden med å samle støtte fra andre sikrede og usikrede obligasjonseiere, skriver selskapet i meldingen. I tillegg til den nødvendige støtten blant kreditorene trenger konsernet også støtte fra minst to tredjedeler av aksjonærene for redningsplanen på en ekstraordinær generalforsamling.

– Vi er veldig fornøyde med å ha sikret støtte fra majoriteten av de sikrede obligasjonseierne og er nå i dialog med konsernets øvrige sikrede og usikrede obligasjonseiere, sier styreleder Christen Sveaas i en børsmelding, og understreker igjen at alternativet er at de sikrede obligasjonseieren tar alle verdier.

– Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet, fortsetter Sveaas.

Rekapitaliseringsforslaget krever støtte fra et flertall i antallet obligasjonseiere og 75 prosent i verdi. Videre må et kvalifisert flertall av aksjonærene gi sitt samtykke.

De resterende obligasjonseierne med stemmerett har nå frem til klokken 17:00 fredag 29. september på å sende inn samtykket sitt hvis de vil støtte redningsplanen som er foreslått.

Norske Skog-aksjen stiger kraftig på børsmeldingen tirsdag formiddag. I løpet av en halvtime har aksjen steget fra 0,40 til 0,55 kroner, og er opp 34,2 prosent samlet sett tirsdag,skriver E24.no.

Legger fortsatt en «Plan B»
Selv om man nå har fått et flertall blant de sikrede kreditorene har ikke Norske Skog lagt «Plan B» i skuffen av den grunn.

Konsernet skriver at «Norske Skog vil også igangsette en felles beredskapsplanlegging med AHC-gruppen for å forberede en potensiell insolvensprosess og pantetiltredelse i Norske Skog AS dersom ikke forslaget oppnår et nødvendig støtte fra øvrige kreditorer».

AHC-gruppen er de sikrede kreditorene som nå har gitt sin støtte til redningsplanen.

Hvis ikke ledelsen og styret i konsernet får tilstrekkelig støtte fra de nødvendige parter, vil det hele ende med en insolvensprosess der de sikrede kreditorene innkrever panten de har i konsernets syv fabrikker.

Den 12. september, bare dager før Norske Skog la frem den siste redningsplanen som nå har fått økt støtte, annonserte de samme pantsikrede kreditorene at de hadde startet den formelle prosessen med å kreve obligasjonsgjelden gjort opp umiddelbart.

De satte også inn sine egne folk i styrene i datterselskapene til Norske Skogindustrier ASA som faktisk eier fabrikkene. Hvis det ikke blir noen felles enighet vil de pantsikrede kreditorene fullføre overtagelsen og dermed ta kontrollen over fabrikkene.

Da blir aksjonærene og de usikrede kreditorene stående igjen med et morselskap som ikke lenger eier noen papirfabrikker. Dagens konsernsjef, Lars Sperre, understreker at driften i fabrikkene vil fortsette selv om dette skulle skje:

– Verdien av Norske Skog-konsernet ligger i driftsenhetene, som omfatter syv lønnsomme papirfabrikker, og disse virksomhetene vil fortsette som normalt uansett utfallet av rekapitaliseringsforslaget. De sikrede kreditorene er store, profesjonelle investorer med kapital og kompetanse til å drive Norske Skog videre sammen med ansatte i virksomheten, sier Sperre i børsmeldingen.

Kommentarer

kommentarer