Nyhetsartikkel

22 september 2017

Kraftprisene når nye høyder

Vi skal fire år tilbake i tid for å finne kullpriser som er høyere enn i dag. Dette påvirker de fleste kraftmarked.

Fremtidsprisene i kraftmarkedet fortsetter å øke denne uken. For 2018-kontrakten må vi se helt tilbake til slutten av 2014 for å finne en høyere pris. Også kullprisen er på sitt høyeste siden 2014, opplyser LOS Energi i denne ukas kraftkommentar.

Kombinasjonen av dyrere kull og en økning i prisen på CO2-utslipp bidrar til dyrere kullkraft. Dette påvirker igjen de nordiske kraftprisene og drar dem oppover. Vi ser også høye priser i andre markeder.

Kostbare råvarer
Oslo Børs tar nye toppnoteringer denne uken. Det samme gjør aksjemarkedene i USA og Japan. Råvareprisen på blant annet olje og aluminium holder seg også sterk.

Prisøkningen i disse markedene skyldes ulike faktorer. For eksempel løftes kullprisen på grunn av knapphet på tilgang til kull i Asia. Og i USA stiger oljeprisen som en følge av ekstremværet som forstyrrer infrastrukturen. Dette trekker igjen opp aksjekursene på Oslo Børs.

Et bredt løft
Kan dette også være et tegn på en bredere syklisk oppgang – både i de finansielle markedene og råvaremarkedene? Kanskje er det en del av en gjenopphenting etter en lang periode med svak vekst og lave renter som nå prises inn i markedene?

Svaret er komplekst. Men, vi vet at dette er globale markeder som påvirker hverandre – noe som igjen fører til et bredt løft.

Grafene fra sendingen kan lastes ned her

Sendingen kan lastes ned her

Kan ses på YouTube

 

Kommentarer

kommentarer