Nyhetsartikkel

20 september 2017

Transport og varme kan indfri Danmarks klimamål

Varmepumper, elbiler og lastbiler, der kører på biogas. Sådan lyder den prisdygtige recept, der kan nå Danmarks EU-klimamål for 2030, og som kan fremtidssikre fødevareerhvervets konkurrenceevne.

Det varr budskabet på Landbrug & Fødevarer og Dansk Energis fælles klimakonference mandag.

Mellem 21 og 38 mio. ton drivhusgasser – eller 2-4 gange den årlige CO2 udledning fra personbiler i Danmark. Så meget ventes Danmark at skulle skære af CO2-regnskabet fra landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre industri, som Danmark er forpligtet til af EU i perioden 2021-2030.

Her kan energi- og transportsektoren levere omkostningseffektivt og bringe Danmark på vej mod det langsigtede mål om det brede politiske ønske om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler 2050.

Samtidig vil det tage en del af presset af de konkurrenceudsatte sektorer som landbrug og industri, hvor høje reduktionsmål i sidste ende kan betyde tabt konkurrenceevne.

Sådan lyder det fælles budskab på Landbrug & Fødevarers og Dansk Energis klimakonference i dag mandag. I landbruget, hvor man siden 1990 har skåret 20 pct. af den samlede drivhusgasudledning, ser man frem til diskussionen af, hvordan de kommende klimamål kan nås.

– I fødevareklyngen har vi allerede taget store skridt for at reducere udledninger i erhvervet. Det er et langt sejt træk med optimeringer i hele kæden fra avl over fodersammensætning til minimering af spild og udnyttelse af restprodukter. Landbruget skal fortsat bidrage til reduktioner af drivhusgasser, men vi skal finde kloge løsninger, der understøtter erhvervets konkurrenceevne. Vi ser et stort uudnyttet potentiale i udbygningen med biogas og avancerede bioøkonomiske løsninger, siger Morten Høyer, Direktør, Politik & Kommunikation i Landbrug & Fødevarer.

Dansk Energi har regnet på klimagevinsten på en række teknologier.  Og pilen peger på en ambitiøs udrulning af elbiler, varmepumper, mere energieffektivisering i erhverv og øget brug af biogas i tung transport, forklarer Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

– Hvis vi vil nå i mål med vores klimaforpligtelse, bør vi satse på at skifte benzin, diesel, olie og gas ud med el fra vedvarende energi. Den vej gavner klimaet, og det kan være med til at sikre fødevareerhvervets konkurrencedygtighed. Og sidst men ikke mindst, så flugter det med vores langsigtede mål om at blive uafhængig af fossile brændsler, siger Lars Aagaard.

Målet på 39 procent er et forslag fra EU-Kommissionen, der ventes at blive vedtaget som direktiv. Herefter er det op til regeringen at fastlægge en kurs, der kan realisere målsætningen. En kurs, der blandt andet skal lægges i den kommende energiaftale.

Fakta:

  • Danmark skal reducere drivhusgasudledninger i de ikke-kvoteomfattede sektorer med 39 procent i 2030 sammenlignet med udledningerne i 2005. De ikke-kvoteomfattede sektorer indeholder transport, landbrug, mindre industrivirksomheder og individuel opvarmning. Energistyrelsen forventer, at det vil kræve en ekstra klimaindsats i størrelsesordenen 21-38 mio. ton CO2 i perioden 2021-2030 for at nå målet. Det svarer til 2-4 gange den årlige CO2 udledning fra personbiler i Danmark.
  • Det centrale skøn fra Energistyrelsen er at der skal fjernes ekstra 28 mio. ton CO2. Heraf forventes kulstofoptag i skov og jord (LULUCF sektoren) dog at kunne klare halvdelen, således at behovet for ekstra indsats i andre sektorer eller køb af reduktioner i udlandet lettes.

Kommentarer

kommentarer