Nyhetsartikkel

19 september 2017

SV mener Statnett må si opp millionkontrakt

SV mener Statnett bør si opp kontrakten med det kanadiske entreprenørselskapet som har hatt en gruppe bosniske arbeidere med doble kontrakter.

Bosniske arbeidere på en kraftlinje i Rogaland og Vest-Agder har jobbet under det som betegnes som «fullstendig uakseptable» forhold. Ifølge arbeidskontrakten måtte de sende halve lønna til en bankkonto i Bosnia og forplikte seg til å bli i Norge på ubestemt tid.

De ansatte jobbet for storentreprenøren Valard Construction AS, som igjen hadde kontrakt med Statnett. Det var sistnevnte som avdekket arbeidsvilkårene etter et anonymt tips.

Arbeidspolitisk talsperson og nestleder Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at dette må få konsekvenser for det kanadiske entreprenørselskapet, og krever nå at regjeringen rydder opp.

– Kontrakten bør sies opp. Vi må også sikre oss i fremtiden at offentlige virksomheter kun inngår kontrakter med underleverandører som har egne ansatte. Ellers vil vi nettopp få en åpning for denne typen aktivitet, sier Bergstø til NRK.

– Slavelignende kontrakter
– Det er veldig alvorlig. Det viser en grov utnyttelse av arbeidsfolk og slavelignende kontrakter. Det som er viktig er at man rydder opp i denne situasjonen og også stiller krav fremover, sier Bergstø

Kontrakt som en av de bosniske arbeiderne hadde med sin arbeidsgiver i hjemlandet.
AVDEKKET: Her er arbeidskontrakten som sjokkerer Statnett.Foto: Statnett

Hun forventer at det gis garantier og beskyttelse for at involverte arbeidere ikke opplever represalier når de kommer hjem.

– Her er det et alvorlig tillitsbrudd, men også en praksis vi må til livs. Derfor bør det stilles krav om at underleverandører har egne ansatte til å gjøre jobben før kontrakt inngås. For det er slik vi kan hindre at så grov utnyttelse finner sted også i fremtiden, sier hun.

Bergstø hevder også at bemanningsbransjen spiser seg inn og at løsarbeidersamfunnet er på full fremmarsj i Europa.

– Grov utnyttelse av arbeidsfolk
Bergstø får støtte av arbeidslivspolitisk talsperson Dag Terje Andersen i Arbeiderpartiet som karakteriserer vilkårene som «grov utnyttelse av arbeidsfolk».

– Statnett må selv vurdere om de sier opp kontrakten, eller på en annen måte sørge for å stramme opp selskapet. Men det er klart at Statnett ikke kan akseptere dette. Det at de selv har tatt aksjon, viser at dem ikke gjør det, sier Andersen til NRK.

Han mener saken er et eksempel på hvor kreative aktører kan være når de de skal lure og undertrykke mennesker.

– Hvis det kanadiske selskapet har kjent til saken og ikke gjort noe med det, så synes jeg at Statnett bør vurdere å si opp kontrakten med dem. For hvis selskapet selv har visst om det og ikke tatt aksjon, så følger de ikke norske regler, sier han.

Bildet viser flere master på 420kv-linjen mellom Duge og Lyse
HØYSPENNING: Bildet viser flere master på 420kv-linjen mellom Duge og Lyse, en del av Statnetts «Vestre korridor».Foto: Statnett

Søviknes: – Helt uakseptable arbeidsforhold
Statnett er hundre prosent eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) reagerer kraftig på forholdene Statnett avdekket. Han er selskapets generalforsamling.

John Carroll er direktør for entrepenøren Vallards virksomhet i Europa.
INGEN KJENNSKAP: Europadirektør John Carroll i Vallard sier selskapet ikke kjente til betalinger «under bordet».Foto: Vallard AS

– Dette er helt uakseptable arbeidsforhold og etter det vi kan se klare brudd på arbeidsmiljøloven, sier Søviknes til NRK.

– Kan Statnett fortsette å ha Valard som leverandør?

– Nå er det opp til Statnett å følge opp sine leverandører og underleverandører, legge sine egne etiske retningslinjer og norsk lov til grunn, så får vi ser hva som kommer ut av det. Men det er helt klart dette er alvorlige brudd.

Statnett: – Er å anse som kontraktsbrudd
Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett sier at forholdene «er å anse som et kontraktsbrudd».

konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett
UAKSEPTABEL: Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett mener arbeidskontrakten til de bosniske arbeiderne er fullstendig uakseptabel.Foto: Statnett

– Vil det si at dere kan si opp kontrakten?

– Vi kan det i ytterste konsekvens. Men i første rekke er vårt hensyn å sørge for at disse arbeiderne får det dem har krav på, og at de og deres familier blir tatt vare på i Bosnia, sier hun til NRK.

Ledelsen i det kanadiske selskapet sier at de ikke visste noe om de doble kontraktene. NRK har heller ikke lørdag fått noe svar fra det bonsiske rekrutteringsfirmaet.

Statnett har gitt Valard frist til mandag med å rydde opp.

Kommentarer

kommentarer