Nyhetsartikkel

18 september 2017

Hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsomt

Det viser to nye studier utført av IFE og SINTEF, på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.

NVE samarbeider med Småkraftforeninga om et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet. Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF har undersøkt de tekno-økonomiske aspektene for hydrogenproduksjon ved to ulike småkraftverk i henholdsvis Akershus og Nordland.

I Akershus har IFE har undersøkt lokal produksjon av hydrogen ved Rotnes Bruk i Nittedal. Resultatene fra dette viser at lokal hydrogenproduksjon og distribusjon ved Rotnes Bruk kan være økonomisk interessant i en tidlig fase av markedsutviklingen for hydrogen med investeringsstøtte. På sikt vil det i midlertid være vanskelig for et slikt småskalaanlegg på 200 kW å konkurrere med større anlegg på noen MW.

I Nordland har SINTEF undersøkt muligheten for flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg og Storvatnet kraftverk i Hamarøy. Denne samlokaliseringen gir mulighet for bruk av kraft til vannelektrolyse, i tillegg til bruk av oksygenet og varmen fra elektrolysøren direkte i smoltanlegget. Hydrogenet kan anvendes som i brenselcelle som back-up-løsning for strømforsyning, eller som drivstoff både innen vei- og sjøtransport. Studien viser at et elektrolyseanlegg ved Smolten settefiskanlegg kan gi positiv avkastning.

 

Les NVE-rapport 72-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 1: Casestudie Rotnes Bruk

 

Les NVE-rapport 73-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 2: Flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg

Kommentarer

kommentarer