Nyhetsartikkel

14 september 2017

Oppklaring fra Norske Skog

Styret i Norske Skogindustrier vil fortsatt legge frem et forslag til rekapitaliseringsløsning innen førstkommende mandag.

– Det har i enkelte medier versert en noe upresis beskrivelse av den faktiske situasjonen i Norske Skog konsernet, heter det i en rykende fersk børsmelding.

Selskapet velger derfor å komme med en oppklaring rundt den faktiske situasjonen.

– Norske Skogindustrier ASA er fortsatt et børsnotert selskap med eget styre valgt av aksjonærene på generalforsamlingen i Norske Skog den 24. august i år.

Det betyr at Christen Sveeas fortsatt sitter som styreleder i morselskapet Norske Skogindustrier ASA.

Underlagt morselskapet eksisterer det en rekke datterselskaper, og der i et av disse – Norske Skog AS – det ble valgt inn nye styremedlemmer i går.

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt ble valgt inn som styreleder i dette selskapet.

Det opplyses at innehaverne av obligasjonslånet på 290 millioner euro som har forfall i 2019 (SSN), hadde rett til å velge nytt styre i dette datterselskapet i henhold til obligasjonsvilkårene fordi det er misligholdt.

Lånet har blant annet pant i aksjene i Norske Skog AS.

– SSN har foreløpig ikke tiltrådt pantesikkerheten i aksjene i Norske Skog AS, og dette selskapet eies fortsatt av Norske Skogindustrier ASA konsernet, presiseres det. 

Det opplyses videre at den operasjonelle driften i samtlige datterselskaper av Norske Skog AS, som også omfatter selskapets 7 fabrikker, vil fortsette uavhengig av de nye styremedlemmenes tiltredelse.

Det gjentas at styret i Norske Skogindustrier ASA arbeider med et forslag til rekapitaliseringsløsning og dette vil legges frem senest mandag 18. september. 

Kommentarer

kommentarer