Nyhetsartikkel

14 september 2017

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess

Norske Skog mener kreditorenes overtagelse av fabrikkene vil være en «komplisert og usikker prosess», for alle parter. Christen Sveaas og konsernstyret jobber fortsatt med sin redningsplan.

Tirsdag ettermiddag slo det ned som en bombe da DN meldte at det kriserammede papirkonsernet Norske Skogs pantsikrede långiverne har mistet tålmodigheten og bestemt seg for å ta over kontrollen over selskapets syv fabrikker.

Tidlig onsdag ettermiddag har Norske Skog sendt ut en melding til Børsen.

Der fremgår det at de pantsikrede långiverne ennå ikke har «tiltrådt» pantet, altså overtatt fabrikkene, og at det relevante datterselskapet Norske Skog as fortsatt eies av Norske Skogindustrier asa, som er morselskapet i konsernet.

«Tiltredelse av pantesikkerhetene vil være en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter. Samtlige fabrikker og salgsselskaper er direkte datterselskaper av Norske Skog as, og de er derfor fortsatt en del av Norske Skogindustrier ASA-konsernet», skriver Norske Skog i en melding til Oslo Børs.

«Den operasjonelle driften i samtlige datterselskaper av Norske Skog as, som også omfatter selskapets syv fabrikker, vil fortsette uavhengig av de nye styremedlemmenes tiltredelse», heter det videre.

Gjør comeback

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt nå vender tilbake til selskapet sammen med de pantsikrede obligasjonseierne. Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke, og nå har en prøvd alt mulig. Av hensyn til de operative virksomhetene i Norske Skog, så tiltrer nå de sikrede obligasjonseierne pantet og jeg settes inn i styret til Norske Skog as som styreleder for å hjelpe til at de syv fabrikkene drives videre uten problemer, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.

 

Han skapte selv overskrifter da han som konsernsjef i Norske Skog først solgte sine egne aksjer i selskapet, gikk ut mot kreditorene, fikk styrets fortsatte tillit og deretter trakk seg som konsernsjef i mai i år.

Nå er Ombudstvedt tilbake som representant for långiverne og kommer til å gå inn som styreleder i det nye Norske Skog.

Jobber videre

I meldingen onsdag fremgår det at det eksisterende styret i morselskapet, Norske Skogindustrier asa, under ledelse av Christen Sveaas, fortsetter arbeidet med sin redningsplan, som vil presenteres senest mandag.

«Styret i Norske Skogindustrier asa arbeider for tiden med å utarbeide et forslag til en rekapitaliseringsløsning for hele konsernet, og er i dialog med både de sikrede kreditorene og konsernets øvrige interessegrupper», heter det i meldingen.

Formålet er fortsatt å kutte gjelden og rentekostnadene, og sikre en industriell langsiktig og bærekraftig struktur for konsernet.

Nytt styre i datter

Sven Ombudstvedt er sammen med Norske Skogs finansdirektør Rune Sollie og Nils Ingemund Hoff valgt som styremedlemmer i datterselskapet Norske Skog as.

De aktuelle kreditorene har sagt at de er innstilt på at Ombudstvedt kan ta en aktiv rolle i virksomheten om nødvendig.

Gruppen av obligasjonseiere inkluderer fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er disse som på vegne av kreditorgruppen nå i realiteten vil overta alle verdiene i Norske Skog.

Planen innebærer at det blir etablert et nytt holdingselskap som vil eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets syv fabrikker.

Sven Ombudstvedt

Alder: 51.

Stilling: Tidligere Norske Skog-sjef.

Bakgrunn: Siviløkonomen Sven Ombudstvedt har jobbet hele livet i industrien. Etter NHH i Bergen startet han i Norsk Hydro. Der ble den unge økonomen raskt lagt merke til. Da Yara ble skilt ut fra Norsk Hydro i 2004, ble han med over. Der var han frem til sommeren 2008 medlem av konsernledelsen i selskapet. Da forsvant han i sinne da Jørgen Ole Haslestad fikk konsernsjefjobben Ombudstvedt mente han selv skulle ha. De neste årene forsøkte han å stable på bena et nytt stort gjødselselskap sammen med de tidligere Yara-toppene Ken Wallace og Daniel Clauw. I 2010 tok han over toppsjefjobben i Norske Skog, men trakk seg tidligere i år fra stillingen.

Aktuell: Gjør comeback i Norske Skog.

Kommentarer

kommentarer