Nyhetsartikkel

13 september 2017

Fabrikken går som vanlig etter at kreditorer har overtatt

Norske Skog-sjefen på Skogn sier det viktigste er å sikre fortsatt operativ drift samtidig som fem store kreditorer nå overtar kontrollen av bedriftens sju fabrikker.

– Kreditorene sier de vil bidra til at det operative rundt fabrikken fungerer bra og er villige til å stille kapital for å sikre at det skjer, så sånn sett for oss som fabrikk, tror vi ikke at dette medfører noen endringer i forhold til det operative, sier administrerende direktør ved Norske Skog på Skogn, Amund Saxrud.

Det ble mandag ettermiddag kjent at de fem store fondene som står bak lånene til Norske Skog, overtar kontrollen over bedriftens sju fabrikker. Det skriver Dagens Næringsliv. Dette skjer etter mange måneder med forhandlinger.

Tidligere Norske Skog-sjef blir styreleder
– Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke, og nå har en prøvd alt mulig, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som overtar som styreleder.

Ombudsvedt sier til NTB at løsningen ikke vil få følger for de ansatte.

Sven Ombudstvedt.
Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt fronter gruppen med kreditorer som nå har overtatt kontrollen i Norske Skog AS.

Sjefen ved Norske Skogs fabrikk på Skogn tror fortsatt at både konsernet og kreditorene vil sørge for at konsernet kommer igjennom dette med det operative intakt.

– Jeg har ingen store bekymringer rundt det. Så jeg opplever at de sikra kreditorene gjør et grep for å sikre seg mer kontroll over selskapet, sier administrerende direktør ved Norske Skog på Skogn, Amund Saxrud.

Det sentrale nå fremover er hvordan refinansieringsprosessen skal skje og hvordan selskapet skal drives videre.

Aksjonærene kan miste alt
Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker, skriver E24. Det vil si at dagens styreleder, Christen Sveaas, og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier.

Christen Sveaas
Hovedaksjonær Christen Sveaas kan tape mye.Foto: Eivind Marcelino

Obligasjonseierne inkluderer fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er disse som på vegne av kreditorgruppen nå i realiteten vil overta alle verdiene i Norske Skog. Långivergruppen har utestående til sammen rundt 4,2 milliarder kroner i Norske Skog, ifølge Dagens Næringsliv.

Norske Skog har varsla at de mandag neste uke vil lansere et forslag om refinansiering for å få selskapet på beina igjen.

Trønder-Avisa skriver at Norske Skog tidligere i sommer meldte at de kommer til å ha rundt 900 millioner i brutto driftsresultat i år, men senest forrige uke kom meldingen om at de kommer til å tjene rundt 200 millioner mindre.

Kommentarer

kommentarer