Nyhetsartikkel

08 september 2017

Trener ansatte til å håndtere økonomisk kriminalitet

Energiselskapet Skagerak Energi i Porsgrunn er opptatt av å ha et ryddig arbeidsmiljø der etiske standarder følges både internt og eksternt. Derfor er det naturlig å trene egne ledere og ansatte i forebygging av økonomisk kriminalitet.

I slutten av august var konsernledelsen og en rekke mellomledere og medarbeidere fra innkjøp, prosjekt, økonomi, finans, HR og HMS i selskapet samlet til en workshop med fokus på gjenkjenning og håndtering av etiske utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet.

Treningsopplegget er utviklet av Energi Norge i samarbeid med Skagerak, basert på veilederen for forebygging av økonomisk kriminalitet som så dagens lys i mai. Hele kraftnæringen kan nyttiggjøre seg av workshopopplegget, men Skagerak var første selskap som tok materiellet i bruk.

– Den viktigste grunnen til at vi bruker tid på en slik dag, er at vi ønsker å bevisstgjøre våre ansatte om hvilket etikknivå vi skal ha i selskapet vårt. Samtidig holder det ikke å ha gode styringsverktøy hvis det ikke settes av tid til trening, sier Barbro Malmgren, konserndirektør for organisasjon, i Skagerak.

I forkant av trusler
Energi Norge har sammen med medlemmene utarbeidet veilederen for å hjelpe selskapene i kraftnæringen til å være i forkant av trusler som av mye byggeaktivitet og store penger i omløp. Den inneholder en beskrivelse av de vanligste typene økonomisk kriminalitet og potensielle risikoområder.
– For å kunne nyttiggjøre seg fullt ut av veilederen, er trening på gjenkjenning og håndtering av etiske utfordringer for ansatte viktig. Det er derfor vi gjennomfører bedriftsinterne workshops skreddersydd for selskapene i næringen, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge, som ledet workshopen i Porsgrunn.

Workshopen består av en blanding av foredrag og gruppearbeid, og legger til rette for arbeid både med selskapets egne retningslinjer, samt kjennskap til veilederen og caser fra bransjen.

Regelmessig trening
Konserndirektøren i Skagerak har tro på denne måten å jobbe på.

– En blanding av teori og praktisk arbeid med etiske dilemmaer, tror jeg er effektfullt. Vi er i en bransje som står i, og foran, store investeringer, så det er viktig at vi stiller de samme høye etiske kravene til leverandører og dem vi samarbeider med, som til oss selv, sier Malmgren.

Når det er sagt, holder det ikke å kjøre en workshop og så tro at jobben er gjort, understreker hun.

– Det må ikke undervurderes å ha fast frekvens på sånne typer aktiviteter, avslutter Malmgren.

Kontakt Solgun Furnes for en uformell prat om opplæring for ditt selskap.

  1. Veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet

    Energi Norge har – i samarbeid med BDO – utarbeidet en veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet for å ruste selskapene i kraftnæringen mot dette samfunnsproblemet.

Kommentarer

kommentarer