Nyhetsartikkel

07 september 2017

Stabilt i Helgeland Kraft

Resultat før skatt for Helgeland Kraft i første halvår 2017 er på nivå med fjoråret til tross for betydelig redusert inntektsramme for Nett.

– Våre tre virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.

Utviklingen av driftsresultat for Nett, Strøm og Vannkraft oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig høyere resultat med høyere produksjon på grunn av mye nedbør og økt kapasitet fra nye anlegg i Tosbotn. I tillegg har prisen vært noe over fjoråret, selv med midlertidige nettbegrensninger i transmisjonsnettet som medfører lavere pris i Nord-Norge, sammenlignet med resten av landet.

For strøm gir god styring og kontroll et solid resultat .

Nett har et redusert resultat på grunn av betydelig redusert inntektsramme fra NVE, sier Brattbakk

Driften har gått planmessig med unntak av brannen i Mosjøen trafo i midten av juni. 3 av 5 kraftverk i Tosbotn er satt i drift og de 2 siste blir ferdigstilt til neste år etter at ny entreprenør viderefører utbyggingen.

  • For 2017 venter vi et svakere resultat enn i 2016. Dette skyldes en kraftig redusert inntektsramme for nettvirksomheten som igjen medfører et svakt driftsresultat fra nett, sier Brattbakk.
  • En betydelig høyere produksjon enn i 2016 bidrar til at Vannkraft vil levere langt bedre resultat enn fjoråret. Strømsalg ser ut til å levere et godt resultat også i 2017, sier han.
  • Resultatet i 2017 påvirkes også negativt av økt skatt på grunn av høyere grunnrenteskatt for Vannkraft.
  • Pågående effektiviseringsprogram for hele selskapet har som mål å styrke effektiviteten og verdiskapingen. Effekten på dette arbeidet vil vi se fra 2018, sier Brattbakk.

 

  30.06.17 (mill. kr) 30.06.16 (mill. kr)
Driftsinntekter 666 651
Driftskostnader 548 530
Driftsresultat 118 120
Driftsresultat Vannkraft/Strøm/Nett 81/27/10 40/18/61
Netto finansresultat -17 -14
Resultat før skatt 101 106
Resultat etter skatt 57 73
Investeringer 62 175
Egenproduksjon 692 GWh 539 GWh
Netto levert energi R-nett/D-nett 2374/630 GWh 2382/644 GWh
Sluttbrukersalg 675 GWh 743 GWh
Snitt elspot (område/system) 23,1/26,9 øre/kWh 21,3/22,6 øre/kWh
Sykefravær 2,7 % 4,0 %
Skader med fravær 0 0

 

Kommentarer

kommentarer