Nyhetsartikkel

18 august 2017

Elsertifikater til 18,5 TWh

Per 1. juli 2017 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 18,5 TWh (milliarder kilowattimer). Av dette er 14,7 TWh bygget i Sverige og 3,8 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I løpet av andre kvartal er det godkjent 0,2 TWh i Norge og 0,03 TWh i Sverige.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

En liste over planlagte prosjekter i Sverige per 1. juli 2017 er nå oppdatert og tilgjengelig for nedlasting på Energimyndighetens hjemmeside. Listen er en sammenstilling av offentlig informasjon, og viser blant annet prosjektnavn, forventet normalårsproduksjon, kraftverk under bygging og når prosjektet er planlagt satt i drift.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater- 2. kvartal 2017 her.

Kommentarer

kommentarer