Nyhetsartikkel

17 august 2017

Gunstig låneopptak for E-CO Energi

E-CO ENERGI HOLDING AS fortsetter å finansiere langsiktig virksomhet med lange løpetider til konkurransedyktige betingelser.

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, foretok E-CO Energi Holding AS et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

Løpetid og volum fordeler seg som følger;
7 år – MNOK 290
10 år – MNOK 910
12 år – MNOK 723
15 år – MNOK 848

Selskapet er godt tilfreds med nok en vellykket transaksjon i et lånemarked som over tid har vært både
kostnadseffektivt og tilgjengelig for den type kreditt E-CO representerer.

Kraftstasjonen Vamma, som er et av de åtte kraftverkene E-CO har ervervet gjennom kjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Kommentarer

kommentarer