Nyhetsartikkel

14 august 2017

På Arendalsuka med ambisjoner for vannkraften

Energi Norge er i Arendal og Norges største politiske møteplass denne uken med budskapet om at norsk vannkraft kan være nøkkelen til å løse de to største utfordringene vi står overfor i årene som kommer, nemlig klimaproblemet og tapte arbeidsplasser.

Vannkraften står i dag for 96 prosent av norsk kraftproduksjon og er en forutsetning for arbeidsplasser, helsetjenester, trygghet og komfort som vi tar for gitt i hverdagen.

– Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Dette må vi ta vare på, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Selv om vannkraft bygger på fornybare, evige ressurser, er ikke kraftverkene i seg selv evigvarende. Mange av Norges vannkraftverk står i dag overfor betydelige reinvesteringer som, når de gjennomføres, også vil gi sysselsetting i andre næringer og nye markedsmuligheter.

– På Arendalsuka kommer vi til å lansere rapporten «Fra arvesølv til fremtidsgull» som belyser hva som skal til for å utløse vannkraftens potensial, både som en del av klimaløsningen og som grunnlag for nye arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, sier Ulseth.

Første fullelektrifiserte samfunn
Videre inviterer Energi Norge i år – som tidligere år – til klimagrilling med pølser og politisk debatt på Arendalsuka. I tillegg benyttes første dag av årets arrangement til å overlevere fornybarnæringens veikart mot 2050 til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Vi tror at Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte samfunn dersom vi – både myndigheter og næringslivsaktører – spiller kortene våre riktig. Gjør vi det, kan vi ha en global lederposisjon som verdens første utslippsfrie samfunn innen 2050, sier Ulseth.

Onsdag er Energi Norge – sammen med de andre organisasjonene i Elektroforum – sensor når partiene går opp til eksamen i grønn konkurransekraft. Torsdag vil Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth delta i en paneldebatt om nordisk energisamarbeid.

Kommentarer

kommentarer