Nyhetsartikkel

10 august 2017

Flere skifter kraftleverandør

Det ble foretatt 19% flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.

Antall leverandørskifter i 2. kvartal 2017 var 131 700.

Dette tilsvarer en økning på 19% sammenlignet med 2. kvartal 2016. Blant næringskundene var det en nedgang i bytteaktiviteten med 2%.

Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var dyrere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt 22% dyrere enn samme kvartal 2016.

I 2. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68%. Denne andelen har vært stabil over lengre tid. Andelen husholdningskunder som ikke har byttet kraftleverandør de siste 5 årene var 39%. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,3% av strømkundene.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 2 kvartal 2017

Kommentarer

kommentarer