Nyhetsartikkel

09 august 2017

1,2 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Større auke i magasinfyllinga – normal magasinfylling.

Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgraden i norske magasin 77,8 prosent. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 2,7 prosenteiningar, mot 2,0 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 79,0 prosent, og minimumsverdien 56,4 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 79,8 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 75,7 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 79,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer