Nyhetsartikkel

02 august 2017

Norske Skog-datter konkurstruet

Det malaysiske selskapet Malaysian Newsprint Industries (MNI), som Norske Skog eier en tredjedel av, vil slå seg konkurs.

Det opplyser Media Prima Berhad, som er en av de andre eierne, i en børsmelding.

Selskapet er et joint venture-selskap eid av Norske Skog, Media Prima Berhad og Hong Leong Industries.

– Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten. MNI har drevet under veldig vanskelige markedsforhold, som særlig skyldes fallende etterspørsel etter avispapir. Selskapet har tapt penger i tre år, heter det i meldingen.

Varslet om forverring
Norske Skog har tidligere opplyst at MNI sliter.

– Markedssituasjonen til MNI, der Norske Skog eier en tredjedel av aksjene, har forverret seg. Det skyldes operative utfordringer, høyere pris på returpapir og vedvarende lave priser på asiatisk avispapir, skrev Norske Skog i en oppdatering som ble sendt ut i midten av juli.

– Nedskriving av verdien på investeringen i dette selskapet vil bli tatt med i andrekvartalsresultatet, skrev selskapet.

I første halvår i fjor skrev Norske Skog ned verdien av dette joint venture-selskapet med 200 millioner til 150 millioner.

Les mer i DN

Norske Skog

Etablert: 1962.

Virksomhet: Produserer avis- og magasinpapir.

Antall ansatte: 3000

Administrerende direktør: Lars Sperre (41)

Styreleder: Henrik A. Christensen (54)

Markedsverdi: 130 millioner kroner.

Hovedeiere: Blackstones obligasjonsinvesteringsarm GSO (9,8 %), Bertel O. Steens SES as (3,6 %), Astrup Fearnley A/S (3 %).

Gjeld: Har en samlet gjeld på 6,4 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Oppkjøp: Brukte mellom 50 og 60 milliarder kroner på oppkjøp av konkurrenter i perioden 1995 til 2002.

Kommentarer

kommentarer