Nyhetsartikkel

31 juli 2017

ESA godkjenner støtteordning for hydrogenstasjoner i Akershus

En støtteordning for utvikling av hydrogenstasjoner i Akershus på til sammen 25 millioner kroner har fått grønt lys av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Støtteordningen innebærer at de som driver hydrogenstasjoner i Akershus kan søke om midler til å dekke driftskostnadene.

– Målet med ordningen er å støtte et skifte fra fossilt drivstoff til et mer miljøvennlig alternativ i Norge, sier ESA-president Sven Erik Svedman. Ordningen skal oppmuntre til økt bruk av hydrogenbiler og mindre fossilt drivstoff i transportsektoren.

De 25 millionene i støtteordningen skal fordeles likt på fem år. Hver mottaker kan søke om støtte i inntil tre år.

Den første hydrogenstasjonen i Norge ble åpnet på Forus utenfor Stavanger i 2006. I 2009 var det stasjoner i Stavanger, Porsgrunn, Drammen og Oslo. Driften har imidlertid vært lite lønnsom.

Kommentarer

kommentarer