Fra og med 1. januar 2019, ønsker ikke Fjordkraft å samarbeide med selskaper som ikke kan dokumentere at de driver klimanøytralt.

– Vi tøffer oss litt nå, sier administrerende direktør Rolf Barmen til Sysla.no.

Gir dem et spark bak
Fjordkraft er et av omtrent 110 strømleverandør-selskaper i Norge. Et strømleverandørselskap produserer ikke strøm selv, men fungerer som et bindeledd mellom kunden og strømprodusenten. Dermed er selskapet helt avhengig av et godt samarbeid med sine strømleverandører.

Barmen innrømmer at selskapets beslutning innebærer en viss risiko.

– Det kokte ned til om ledergruppen vår var tøffe nok. Det er alltid en risiko for at man mister gode leverandører når man stiller nye og strenge krav, men vi har likevel valgt å gjennomføre dette. Tilbakemeldingene så langt er at folk er glade for dette. De sier de trengte et spark bak, sier Barmen, som for øvrig har over 300 A-lags-kamper for Fyllingen Fotball på CV-en.

Bygget på anerkjent lest
Klimanøytralitet er et ord som brukes ofte, av mange.

Klimanøytralitet innebærer ikke nullutslipp. Målet er en bedre balanse mellom utslipp og reduksjon. Barmen sier selskapet har valgt å legge FNs, World Recources Institute ogGreenhouse Gas Protocols definisjoner til grunn når de har utarbeidet sine krav.

– Vi legger oss ikke opp i definisjonen, og benytter oss av den forståelsen av klimanøytralitet som vi anser som korrekt og anerkjent i hele verden, sier han.

Initiativet ble omtalt i selskapets årsrapport for 2016, men det er først nå at idéen skyter fart.

Ønsker domino-effekt
Leverandørene fikk vite om kravene i slutten av februar. Allerede har omtrent 50 av leverandørene som Fjordkraft samarbeider med, signert erklæringen som sier at de forplikter seg til å bli klimanøytrale.

– Målet vårt er at dette skal skape en domino-effekt. Ingenting ville glede oss mer enn at de selskapene som har godtatt våre krav, stiller lignende krav til sine leverandører. Vi tror at dette er en gode metode for å få til endringer som monner, sier Barmen.

Må stole på selskapene
Etter at selskapene har signert erklæringen, kommer Fjordkraft til å kreve et årlig klimaregnskap fra den aktuelle leverandøren. Er ikke regnskapet innenfor, får det konsekvenser for samarbeidet.

Men initiativet er basert på tillit.

– Vi kommer ikke til å bedrive tilsynsvirksomhet, det har vi ikke ressurser til. Våre leverandører er solide og seriøse selskaper, og vi forutsetter selvsagt at de følger opp de forpliktelsene de har gitt overfor oss, sier han.

“Gammel” idé
Idéen om klimakravene ble født allerede for 4-5 år siden. Strategidirektør Arnstein Flaskerud er ifølge Barmen barnets far.

– Det er han som skal ha æren for dette. Det er den samlede ledergruppen som har vært tøffe og tatt den endelige beslutningen, men det er Arnstein som har vært pådriveren. Jeg er stolt over dette initiativet, sier direktøren.

Klar for partnerbytte
Etter hans kjennskap, er er det ingen andre norske selskaper som har gjort dette før dem.

– Det er naivt å tro at det ikke finnes andre i verden som stiller slike krav, men vi har ikke funnet konkrete eksempler, sier han.

– Står dere i fare for å miste leverandører som dere i dag har et godt samarbeid med?

– Det vil selvsagt være en risiko, men det lever vi fint med. Hvis et selskap ikke ønsker å bli klimanøytrale, er jeg sikker på at vi klarer å finne noen andre som vil, sier Barmen.