Nyhetsartikkel

22 juni 2017

Nya regler ska underlätta för vindkraftverk

Det blir lättare att bygga nya elkraftverk om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort, anser Energimyndigheten och Naturvårdsverket som haft i uppdrag av regeringen att se över tillståndsprocessen.

Kommunal tillstyrkan innebär att tillstånd för nya vindkraftverk bara får ges om kommunen tillstyrker det. Regeln infördes för att kommunerna skulle behålla inflytande över mark- och vattenanvändningen. Men det har funnits oklarheter om hur regeln ska tillämpas och vad som ska tillstyrkas.

«Kommunens beslut kan komma sent i tillståndsprocessen, reglerande beslutskriterier saknas och besluten går inte att överklaga i sakfrågan», säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheterna bedömer att kommunerna ändå kommer att han inflytande över vindkraftverkens placering. De kan bland annat genom sin översiktsplanering styra vart vindkraftverken byggs.

Kommentarer

kommentarer