Nyhetsartikkel

08 juni 2017

Må fremme strøm som klimaløsning

Miljødirektoratet har en viktig rolle i å løfte frem bruk av strøm som klimaløsning. Det var blant temaene da Energi Norge møtte lederen i direktoratet, Ellen Hambro, i et positivt møte fredag.

Det var enighet om at elektrifisering av samfunnet er en viktig klimastrategi og at Miljødirektoratet har en sentral rolle som tilrettelegger for dette. Direktoratet er blant annet ansvarlig instans når det kommer til rapportering av CO2-utslipp i ulike sektorer.

– For å nå klimamålene må vi tilrettelegge for utslippsfrie energibærere i alle sektorer. Vi ønsker at Miljødirektoratet tar en mer aktiv rolle for å unngå CO2-vekting av strøm i regelverk og klimaregnskaper, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge etter møtet.

Utslippsfri energibærer
I EU er det primærenergifaktoren som er sentral i fastlegging av energikrav, blant annet i bygg. Ved vurdering av energieffektivitet blir bruk av strøm multiplisert med 2,5 for å finne fram til hvor mye kull eller gass som har gått med for å lage strømmen.

– Vi mener eventuelle utslipp fra produksjon av strøm er regulert på produksjonsleddet gjennom EUs kvotehandelssystem og at strøm er en utslippsfri energibærer uansett, sier Ulseth.

Naturforvaltning i energi- og vannressurssaker ble også diskutert på møtet, der gjennomføringen av vanndirektivet og praksis for pålegg om miljøundersøkelser og -tiltak har stor betydning for kraftselskapene.

– Vi mener miljødirektoratet langt på vei har tatt hensyn til våre innspill når det gjelder neste planperiode og pålegg i vassdragssaker. Det er positivt at vi har en felles forståelse for at miljøpålegg må være forutsigbare, kunnskaps- og dialogbaserte og stå i forhold til vannkraftens virkninger, avslutter Ulseth.

Kommentarer

kommentarer