Nyhetsartikkel

30 mai 2017

Energi Norge har valgt nytt styre

Energi Norges generalforsamling for 2017 har valgt nytt styre i Energi Norge.

Av det sittende styrets ni medlemmer var det fire som ikke var på valg, mens tre styremedlemmer gikk av. Styreleder Eimund Nygaard fra Lyse takket av everksjef Birger Høyland i Jæren Everk og Irene Egset fra Statkraft.

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2017/2018:

 • Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse AS
 • Nestleder: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund ASA
 • Konserndirektør Marit Torgersen, Eidsiva Energi AS
 • Administrerende direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi AS
 • Konsernsjef Christian Stav, NTE AS
 • Konserndirektør Jon Vatnaland, Statkraft AS NY!
 • Administrerende direktør Halvard Pettersen, Vesterålskraft AS NY!
 • Administrerende direktør Ragnhild Skarstad Sveen, Stange Energi AS  NY!
 • Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK AS NY! (Vara siden 2016)

Valgkomiteen har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre en god balanse mellom Energi Norges ulike medlemssegmenter, samt ivareta kjønnsmessig og geografisk balanse.

Valgkomiteen har bestått av:

 • Konsernsjef Knut Barland, Skagerak Energi AS (leder)
 • Konserndirektør Unni Farestveit, Agder Energi AS
 • Administrerende direktør Ole Sunnset, Ringeriks-Kraft AS
 • Konsernsjef Johannes Rauboti, Sogn og Fjordane Energi AS

Halvard Pettersen trakk seg fra valgkomiteen 13.mars 2017.

Her finner du hele Energi Norges styre

Kommentarer

kommentarer