Nyhetsartikkel

26 mai 2017

«Krisen för vindkraften är lättad, men inte över»

Den svenske regeringens mål om förnybar el och utländskt kapital väntas ligga grund för de uppemot 70 miljarder kronor som krävs, skriver Dagens Industri, som menar att vindkraftskrisen är inte över än men ett hotande tvärstopp i utbyggnaden kan ha avvärjts.

– Beskedet från regeringen nyligen om ett utökat mål på 18 terawattimmar förnybar el till 2030 och att stödet till aktörerna förlängs och utvidgas genom elcertifikatsystemet är otroligt betydelsefullt, säger Omid Ashrafi, chef för energi och infrastruktur på Newsec till Dagens Industri.

– I stället för en hotande närmast total inbromsning kring nyinvesteringar finns goda chanser att det kan bli en förlösande faktor och blåsa nytt liv i marknaden som under en tid varit mycket avvaktande.

Bakgrunden till vindkraftens problem ska bland annat bero på priset på att elcertifikat, som ger stöd till producenter av förnybar el, rasade under hösten och vintern, i kombination med relativt låga elpriser, enligt DI. Krisläget har fått storbanker som Nordea att varna för ett «grönt blodbad» med risk för fortsatta förluster och konkurser för vindkraftsaktörer.

– Det har varit otroligt utmanande och faran är långtifrån över för många, speciellt de som byggt dyrt och saknar prissäkringar, säger Omid Ashrafi.

– Vi bedömer att det kommer att krävas nya vindkraftverk för i storleksordningen 70 miljarder kronor för att nå målet till 2030, säger Omid Ashrafi.

Kommentarer

kommentarer