Nyhetsartikkel

24 mai 2017

Stange Energi er verdt 450 millioner

Mener Pareto.

Stange Energi er kommunens arvesølv som nærmer seg en halv milliard i salgsverdi. Salg av hele eller deler av selskapet kan bli en realitet på sikt, men er uaktuelt nå. – See more at: http://www.h-a.no/nyhet/stange/stange-energi-er-verdt-450-mill#sthash.cmfHB9GM.dpuf

Firmaet Pareto Securities i Oslo, har etter oppdrag fra formannskapet levert sin økonomiske vurdering av morselskapet Stange Energi og alle datterselskapene inklusive eierandelen i Vinstra kraftselskap, skriver Hamar Arbeideblad.

Aps gruppeleder Bjarne H. Christiansen fremmet i formannskapet et forslag om at det hvert fjerde år skal gjennomføres en egen verdivurdering av selskapet, skriver Hamar Arbeiderblad.

God avkastning
Kommunens utbytteforventning settes til 75 prosent av konsernets resultat etter skatt, det skal utbetales minimum 5,0 millioner kroner i svake år. Pareto tror at salgsverdien kan ligge på cirka 450 millioner kroner.

Satsingen på solcelleteknologi blir vurdert som en positiv utvidelse av selskapets kjernevirksomhet og skal videreføres. Formannskapet vil ut over dette legges til grunn en fortsatt kritisk vurdering av risiko og tilbakeholdenhet med å gå inn på nye forretningsområder.

Samlet vurdering av nettverksvirksomheten viser ut fra en nåverdibetraktning en verdi på rundt 326 millioner kroner ved utgangen av 2015. Ut fra historiske transaksjoner mener Pareto at nettvirksomhetens verdi kan estimeres til rundt 394 millioner til 424 millioner kroner. Basert på en samlet vurdering er verdien av nettet anslått til 364 millioner til 394 millioner kroner.

Stange Energi Netts eierskap av fibernett som leies ut til Eidsiva, antas dette å gi en merverdi på 5,0 millioner til 6,6 millioner kroner i forhold til bokførte verdier.

Stange Energi Marked er et heleid datterselskap av Stange Energi. Inntektene er i hovedsak drevet av strømprisen og har derfor variert noe, fra 125 millioner kroner i 2010 til 56 millioner i 2014.

Entreprenør
Stange Energi AUS driver med entreprenørvirksomhet. Oppgavene omfatter drift og vedlikehold av forsyningsanlegg og gatelys, samt bygging av lav- og høyspentanlegg. Gjelden i Stange Energi har økt fra null til 260 millioner kroner. En del av årsaken er at det i 2012 ble 100 millioner kroner av egenkapitalen omgjort til ansvarlig lån som ekstraordinært utbytte til Stange kommune. Stange Energis utbytteutbetalinger er i de senere årene redusert fra toppårene 2009–2011. Selskapet blir imidlertid betegnet som et solid selskap. Andre på eiersiden i tillegg til kommunen er også aktuelt.

Kilde: Hamar Arbeiderblad

Kommentarer

kommentarer