Nyhetsartikkel

18 mai 2017

Win-win-win mellem el, vand og varme

16 midt- og vestjyske forsyningsselskaber udruller 210.000 målere til deres kunder. Data på tværs af el, vand og fjernvarme samles i en fælles forbrugerportal.

Omkring 4.300 familier i Ringkøbing har fået fjernaflæste målere i deres hjem. Målerne registrerer forbrug af el, vand og fjernvarme, og på en portal kan kunderne løbende følge med i, hvordan forbruget udvikler sig.

Udrulningen af intelligente målere i Ringkøbing er en del af et midt- og vestjysk samarbejdsprojekt, der indtil videre ejermæssigt omfatter ni selskaber på tværs af el, vand og varme. Syv mindre forsyningsselskaber har endvidere tilsluttet sig Midt-Vest Gruppen, som den kalder sig, på løsere vilkår.

– Med projektet skal der frem til 2020 installeres 210.000 målere. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at løfte en så stor opgave i fællesskab. Projektets omfang har gjort det muligt at få en god pris, siger teknisk chef Per Nielsen fra RAH, der med 36.000 fjernaflæste elmålere byder ind med en af de største porteføljer.

RAH Net har som andre elnetselskaber pligt til at have installeret timeafregnede elmålere senest i 2020. For nogle år siden var det emne oppe at vende mellem direktørerne for RAH, Ringkøbing Fjernvarmeværk og Ringkøbing-Skjern Forsyning, og de blev enige om at søge en løsning sammen, selv om smarte målere ikke er lovkrav for fjernvarme og vand.

Meget stor ordre til Kamstrup
Tanken om samarbejde spredte sig til bl.a. Thy-Mors, Struer, Ikast, Grindsted og MES i Brande, så pludselig blev der tale om et meget stort midt- og vestjysk projekt. Efter prækvalifikation og udbud vandt Kamstrup sin hidtil største opgave med at udrulle målere for et trecifret millionbeløb. Siden er den rekord slået af Radius, der har købt en million elmålere til København og Nordsjælland.

Jysk Energi A.m.b.a.’s netselskab, NOE Net, skal også udrulle fjernaflæste målere inden 2020. For at styrke leveringssikkerheden i et område med rigtig mange vindmøller har NOE Net prioriteret at kabellægge sit net. Den opgave er løst til sommer, så nu er NOE Net som partner i Midt-Vest Gruppen klar til næste store investering.

– Projekteringen af målerudrulningen er i gang, og vi er ved at klargøre vores it-systemer. Omkring 1. august starter udskiftningen af vores 30.000 målere, og vi regner med at være færdige i løbet af sommeren 2020, fortæller teknisk chef Per Strøm Kristensen fra NOE Net.

Alarm hvis toilettet løber
Teknisk set er elmålerne helt centrale for samarbejdsprojektet mellem el, vand og varme. Elmålerne drives af strøm fra elnettet, mens varme- og vandmålerne holdes i live ved hjælp af batterier. Nogle af vandmålerne er placeret i brønde, og enhver, der har forsøgt at tale i mobiltelefon nede i en kælder, ved, hvor svært det kan være. På grund af disse udfordringer foregår den overordnede datatransmission mellem kunderne og ’systemet’ via elmålerne.

Vurderingen i Midt- og Vestjylland er, at udskiftning af elmålere ikke i sig selv giver voldsom god økonomisk mening. Med Midt-Vest Gruppen bliver gevinsterne fra el, varme og vand imidlertid ’puljet’ sammen til glæde for forsyningsselskaberne og deres ejere/kunder.

– Fjernvarmen er uhyre vigtig for økonomien i projektet, så der kan være en del penge at spare ved at sætte fokus på varmeforbruget. Vandmålerne kan være med til at give tryghed for kunderne, der kan få en alarm, hvis toilettet løber, eller vandhanen drypper, påpeger Per Nielsen.

Gode råd om fjernvarmevand
De mange data bliver præsenteret for el-, varme- og vandkunderne på en fælles forbrugerportal, der er udviklet fra bunden af it-firmaet Netcompany. Ifølge Per Nielsen fandtes der ikke en ’hyldevare’, der var god nok på købstidspunktet. De mere ingeniørmæssige tal om net og rør bliver samlet i en særlig teknikerportal, hvor data kan brugs til at optimere drift og vedligeholdelse.

– På forbrugerportalen kan alle vores andelsejere se deres data og sammenligne fra år til år eller uge til uge. De kan også sammenligne deres forbrug med huse i samme størrelse, få en alarm pr. sms eller e-mail, hvis forbruget pludselig stiger, og få gode råd eksempelvis om afkølingsgrader på fjernvarmevandet, siger Per Nielsen og understreger, at portalen er neutral i forhold til kundernes valg af elhandler.

Brug for data i realtid
RAH mangler nu kun ca. 120 større timeafregnede elkunder for at være færdige med sin del af udrulningen af intelligente målere. Inden de kommer på det nye system skal parterne være sikre på, at det vitterligt fungerer.

– De store virksomheder har brug for data i realtid til at optimere deres energiforbrug og deres indkøb af energi. Vi kan levere bedre data end dem, de kan få fra Energinets DataHub. Som andelsejet netselskab skal vi levere en god service til vores ejere, og det forsøger vi at gøre, siger Per Nielsen.

Per Strøm Kristensen fra NOE Net ser frem til snart at komme i gang med udrulningen i sit forsyningsområde, og han ser gode synergier i samarbejdet mellem el, varme og vand.

– Med Midt-Vest Gruppen er der etableret en fælles driftsorganisation, hvor vi kan lave fælles indkøb, lære af hinandens erfaringer, samarbejde om service og udvikle nye løsninger. Ved at stå sammen om løsningerne behøver vi ikke at lade os opkøbe, og på den måde sikrer vi en række arbejdspladser i området, siger han.

Med levering af målere, system, hosting af målerdata og drift har Kamstrup en nøglerolle i projektet. Kamstrup, der efterhånden har en del erfaringer med løsninger på tværs af forsyningsarter, oplyser, at selv om selskaberne anvender den samme løsning, sikrer systemet, at målerdata fordeles og adskilles, så selskaberne overholder lovgivningen om persondata.

– Vi oplever en stigende efterspørgsel fra mindre elværker, der ønsker at gå sammen om et system til at aflæse deres målere, fordi det vil styrke deres forretning i mange sammenhænge. Udover at vores OMNIA-system er fleksibelt og skalerbart, har det også den fordel, at det kan aflæse både el-, vand- og varmemålere, som flere af forsyningsselskaberne i Midt-Vest Gruppen har, siger Uffe Vinther-Schou, der er head of global sales i Kamstrup.

Kommentarer

kommentarer