Nyhetsartikkel

18 mai 2017

Norsk klage på oppheving av kabelreservasjon

Det danske Energitilsynet vedtok 29. mars å oppheve reservasjonen på 100 MW for utveksling av sekundærreserver på kabelen som strekker seg fra Kristiansand i Sør-Norge til Jammerbugt på Jylland. Vedtaket skal tre i kraft 1. januar 2018.

Dette skjedde til tross for sterke motforestillinger fra norsk side i høringsperioden, og nå har både Statkraft, Lyse og Statnett klaget Energitilsynets avgjørelse inn til Energiklagenævnden i Danmark.

– Vi støtter de tre selskapenes initiativ, ettersom utveksling av sekundærreserver på Skagerrakforbindelsen var en sentral forutsetning for den norske kraftnæringens støtte til Skagerrak 4-prosjektet, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Han påpeker at reservasjonsløsningen for sekundærreserver er et pionerprosjekt for utveksling av norsk fleksibilitet, og løsningen var ventet å gi en vesentlig handelsgevinst for Norge.

– Det vil derfor være svært uheldig om den femårige avtalen som ble inngått eventuelt kanselleres fra dansk side to år før opprinnelig forutsatt, sier Sivertsgård.

Energiklagenævnden i Danmark vil treffe endelig avgjørelse i saken. Klagefristen utgikk 4. mai.

Kommentarer

kommentarer