Nyhetsartikkel

12 mai 2017

Strømkunder kan spare 3300 kroner i året

Styret i Kvikne-Rennebu Kraftlag anbefaler å selge nett- og strømsalgsvirksomheten til Trønderenergi, skriver adressa.no .

Saken skal behandles på årsmøtet i kraftlaget. Hvis salget går gjennom vil Trønderenergi overta ansvaret for strømnettet i Kvikne og Rennebu.

Ifølge statistikk hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) betaler kundene til Kvikne-Rennebu Kraftlag den dyreste nettleien i Sør-Trøndelag. Trønderenergis kunder har derimot den billigste nettleien.

Overtakelsen vil bety en samlet årlig besparelse på rundt 13 millioner kroner for kundene i regionen. For en normalhusholdning i regionen vil det bety at nettleien blir rundt 3300 kroner lavere hvert år, inkludert moms.

Nettområdet det er snakk om, teller nesten 4000 kunder.

Kommentarer

kommentarer