Nyhetsartikkel

10 mai 2017

Sein oppfylling av magasiner i fjellet i Hallingdal

E-CO Energi forventer at vannmagasinene i fjellene i Hallingdal vil bli senere fylt opp enn vanlig. Det er mindre snø enn normalt i fjellet og oppfyllingen vil derfor i større grad enn vanlig være avhengig av nedbøren fremover.

– Det er mindre snø enn normalt i alle fjellområder i Hallingdal, med unntak av Ustevassdraget, der det er tilnærmet normalt med snø. Snømengden er ca. halvparten av hva den var i fjor, sier Oddmund Brevik, vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Energi.

Det er uklart når magasinene vil være fylt opp igjen. Det vil variere fra magasin til magasin, og er helt avhengig av de nedbørsmengdene som kommer.

Mindre flomrisiko
– Vi vurderer også at det er noe mindre risiko for flom fordi det er god plass til å ta imot vann i magasinene og det forventes mindre smeltevann enn normalt. Som alltid vil det likevel kunne oppstå lokale flommer dersom det kommer mye nedbør, sier Brevik.

Se også NVEs vårflomanalyse: www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Kommentarer

kommentarer